Hvad er hypnose?

  • holst hypnose 16
  • holst hypnose 20
  • holst hypnose 21
  • holst hypnose 27

Under hypnose er du i en tilstand, hvor bevidstheden slapper så
meget af, at vi sammen kan arbejde med din underbevidsthed.
Du er i en høj grad af modtagelighed og opfatter lettere det, der
forkuseres på som betydningsfyldt. Hypnosetilstanden betegnes
også som en trance. Du kan opleve denne tilstand naturligt, når
du f.eks. dagdrømmer,  falder i staver, lige inden du falder i søvn
eller bliver helt opslugt af en film.
Det der sker under hypnose er en såkaldt omprogrammering af
dit sind. Det er vigtigt at pointere, at du under hypnose altid er
ved fuld bevidsthed og kan høre og fornemme alt, hvad der foregår
omkring dig. 

Det er mig, der vil guide dig frem til trancen og give dig suggestioner
i overenstemmelse med den problemstilling du ønsker bearbejdet
eller den underbevidste adfærd du ønsker behandlet. Min baggrund
for at må gøre dette er min uddannelse, som hedder 5-PATH®Hypnosis.
Denne form for hypnose er kendetegnende ved at den er faseopdelt,
så ingen 5-PATH'er går videre i forløbet, uden helt klare kriterier
er opfyldt. På den måde kan både du og jeg være sikre på, at vi
sammen opnår succes ved hypnosebehandlingen.

Tillid
Det kræver stor empati, at gå ind, og til en vis grad, ændre din
underbevidshed. Derfor starter jeg altid med at skabe en stærk tillid
imellem os. I min første session tager jeg mig god tid at forklare om,
hvad hypnose er. Samtidig spørger jeg ind til, hvad du ved om hypnose.
Jeg fortæller også om hvad følelser og sindet er.  

Sindet?
Sindet er i store træk sat sammen af fire dele, som konstant arbejder
sammen: Bevidstheden, underbevidstheden, den kritiske faktor
og det ubevidste sind. 

Bevidstheden kaldes også dagsbevidstheden. Det er den tilstand
du er i, når du er i almindelig vågen tilstand. Dagsbevidstheden
kan rumme mellem 7-9 informationer af gangen, derfor er der
begrænset kapacitet.
Det er også her, at den logiske og rationelle sans er- og ikke
mindst den analytiske del. 

Underbevistheden opbevarer alt, hvad du har oplevet gennem
hele livet. Det er her du gemmer alle de informationer, som du
troede du havde glemt. Den er tom fra fødselen og der er ubegrænset
plads på denne "harddisk". Der er i denne del af sindet, at din
personlighed ligger. Her findes dine overbevisninger, vaner,
modstand mod forandringer og her genereres emotioner.

Den kritiske faktor befinder sig imellem bevidstheden og
underbevidstheden. 
Den er med til at sortere alle de informationer og oplysninger du
modtager hvert eneste øjeblik af dit liv. Den kritiske faktor gør det
svært for dig, at slippe eller ændre dine overbevisninger og vaner
og adfærd. Det er den kritiske faktor, jeg forsøger at undgå, når
jeg beder dig om at slappe af mentalt-sådan at jeg kan "få lov" til
at få indsigt i de andre dele af dit sind.  Den kritiske faktor kan
være skyld i, at du ikke kan hypnotiseres, hvis du er bange eller
usikker på hvad hypnose er. Det er meget normalt, at være bange
for at slippe kontrollen. Men du kan være ganske sikker på, at den
kritiske faktor aldrig er sat helt ud af spillet. Du vil ikke være i stand
til at gøre noget, der går ud over dine overbevisninger. 

Det ubevidste sind er kroppens autopilot og har begrænset evne
til forandring. Denne del af sindet styrer kroppens bevidsthed - din
vejrtrækning, at dit hjerte slår, og andre vitale kropsfunktioner. Det
er også her der genereres fysiske følelser så som gåsehud,
hjertebanken osv.


Læs mere om uddannelsen under "Om Holst"